อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ
อ่าน: สดุดี 46 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: โยบ 20-21; กิจการ 10:24-48
จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า [ สดุดี 46:10 ]

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ อลิซ คาโฮลูซูนา เล่าว่าชาวฮาวายจะนั่งอยู่ภายนอกวิหารของพวกเขาเป็นเวลานานเพื่อเตรียมตัวเองก่อนเข้าไปภายใน เมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาจะคลานไปยังแท่นบูชาเพื่ออธิษฐาน จากนั้นจะออกมานั่งอยู่ด้านนอกอีกนานเพื่อให้คำอธิษฐานของพวกเขา “มีชีวิต” สมัยที่มิชชันนารีมายังเกาะนี้ คนฮาวายมองว่าคำอธิษฐานของพวกเขาดูแปลก มิชชันนารีจะยืนขึ้น พึมพำ 2-3 ประโยคและเรียกสิ่งนั้นว่า “การอธิษฐาน” พูดเอเมนและจบแค่นั้น คนฮาวายบอกว่าการอธิษฐานแบบนี้ “ไม่มีชีวิต” อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

เรื่องของอลิซบอกเล่าถึงคนของพระเจ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาในการ “นิ่ง…และรู้” (สดด.46:10) จริงอยู่ที่พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราไม่ว่าจะยืดยาวหรือรวบรัด แต่หลายครั้งจังหวะของชีวิตเราก็เป็นไปตามจังหวะของหัวใจ และเราต้องให้เวลาเพียงพอในการที่พระเจ้าจะตรัส ทั้งในชีวิตเราและในชีวิตของคนรอบข้างด้วย เราได้พลาดช่วงเวลาแห่งชีวิตนี้ไปกี่ครั้งแล้วด้วยการเร่งรีบ มานาประจำวัน พูดเอเมนและจบแค่นั้น

เรามักขาดความอดทนกับทุกอย่างตั้งแต่คนที่เชื่องช้าไปจนถึงถนนที่การจราจรติดขัด แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสด้วยความเมตตาว่า “จงนิ่งเสีย สูดหายใจเข้าและออก ค่อยๆไปและจำไว้ว่าเราคือพระเจ้า คือที่กำบังและความเข้มแข็งของเจ้า เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก” การทำเช่นนั้นคือ การรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า คือการเชื่อวางใจ และการมีชีวิต ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

ลองนึกถึงเวลาที่คุณช้าลงและฟังพระเจ้าในขณะอธิษฐาน คุณรู้สึกอย่างไร คุณจะทำอะไรเพื่อให้ตัวคุณสงบนิ่งในการทรงสถิตของพระเจ้าและรู้จักพระองค์

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอทั้งในยามสุขและทุกข์ โปรดประทานพระคุณให้ข้าพระองค์สงบนิ่งและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

สนับสนุนโดย : 188BETUFABET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb