การตีสอนด้วยความรัก

การตีสอนด้วยความรัก
การตีสอนด้วยความรัก
อ่าน: สุภาษิต 3:11-12 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: สดุดี 79-80; โรม 11:1-8
อย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้า [ สุภาษิต 3:11 ]

การตีสอนด้วยความรัก เธอกระแทกประตูห้อง แล้วก็กระแทกซ้ำอีก ผมไปหยิบค้อนกับไขควงที่โรงรถแล้วมาที่ห้องนอนของลูกสาว ผมกระซิบอย่างใจเย็นว่า “ลูกรัก หนูต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธของตัวเอง” จากนั้นผมถอดบานประตูไปเก็บที่โรงรถ ผมหวังว่าการถอดประตูออกชั่วคราวจะช่วยให้เธอจดจำความสำคัญของการควบคุมตัวเอง

ในสุภาษิต 3:11-12 ครูผู้ชาญฉลาดเชิญชวนผู้อ่านให้ยอมรับการตีสอนของพระเจ้า คำว่า การตีสอน แปลได้อีกว่า “การแก้ไขให้ถูกต้อง” ในฐานะพ่อที่ดีและเปี่ยมด้วยความรัก พระเจ้าตรัสผ่านพระวิญญาณและพระคัมภีร์เพื่อแก้ไขนิสัยที่ทำลายตัวเองของเรา การตีสอนด้วยความรัก

การตีสอนของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาจากความรักและความปรารถนาเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด บางครั้งดูเหมือนว่าเป็นผลที่เกิดจากสิ่งที่เราทำ บางครั้งพระเจ้าทรงนำบางคนมาชี้จุดบอดของเรา แม้บ่อยครั้งจะทำให้เราไม่สบายใจแต่การตีสอนของพระเจ้านั้นเป็นของขวัญสำหรับเรา

แต่เรามักไม่คิดเช่นนั้น ผู้มีปัญญาเตือนเราว่า “อย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้า” (ข้อ 11) บางครั้งเรากลัวการตีสอนของพระเจ้า หลายครั้งเราเข้าใจผิดว่าสิ่งเลวร้ายในชีวิตเราคือการตีสอนจากพระเจ้า สิ่งนี้ห่างไกลจากพระทัยของพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก ผู้ทรงตีสอนเพราะพระองค์ทรงโปรดปรานเรา และทรงแก้ไขเพราะพระองค์ทรงรักเรา มานาประจำวัน

แทนที่จะกลัวให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับการตีสอนของพระเจ้า เมื่อเราได้ยินเสียงพระเจ้าเตือนในใจให้เราแก้ไข หรือรู้สึกสำนึกผิดขณะอ่านพระคัมภีร์ ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดปรานเรามากพอที่จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

คุณรับรู้ถึงการตีสอนของพระเจ้าได้อย่างไร
คุณสัมผัสความรักของพระเจ้าเมื่อถูกตีสอนอย่างไร

พระเจ้า โปรดช่วยให้เรารับรู้ถึงการตีสอนของพระองค์ เพื่อจะค้นพบเสรีภาพที่ทรงมอบให้กับเรา

สนับสนุนโดย : 188BET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : SPEEDTEST 3BB