ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า หมอหลายคนบอกรีเบคก้าและรัสเซลว่าพว… Continue reading ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า แม่ของผมอุทิศทุ่มเทให้กับหลายสิ่งหลาย… Continue reading แผ่นดินของพระเจ้า