เติบโตในพระคุณพระเจ้า

เติบโตในพระคุณพระเจ้า นักเทศน์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ เอ็ช สเ… Continue reading เติบโตในพระคุณพระเจ้า

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ อลิซ คาโฮลูซูนา เล่าว่าชาวฮาวายจ… Continue reading อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ