หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า

หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า “จากนี้ไป” คือหนึ่งในเพลงป… Continue reading หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า

อคติและการให้อภัย

อคติและการให้อภัย หลังจากฟังคำเทศนาเรื่องการแก้ไขความอย… Continue reading อคติและการให้อภัย