แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า

แสวงหา ความช่วยเหลือจาก พระเจ้า ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 … Continue reading แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า

สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้า

สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้า เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ผมกับลูกสาว… Continue reading สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้า