ความห่วงใยของพระบิดา

ความห่วงใย ของพระบิดา โป๊ก! ฉันเงยหน้าขึ้นและเอียงหูไปต… Continue reading ความห่วงใยของพระบิดา

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า หมอหลายคนบอกรีเบคก้าและรัสเซลว่าพว… Continue reading ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า