ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

เย็นวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ผมและภรรยาพร้อมด้วยเพื่อนอี… Continue reading ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

การปกป้องของพระเจ้า

การปกป้องของพระเจ้า เข็ม นม เห็ด ลิฟท์ ภาพการเกิด ผึ้ง … Continue reading การปกป้องของพระเจ้า

มรดกแห่งความกรุณา

มรดกแห่งความกรุณา มาร์ธาทำงานเป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียนป… Continue reading มรดกแห่งความกรุณา