คุณเป็นใคร

คุณเป็นใคร ผู้ที่นำการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกล่าวว่า “สว… Continue reading คุณเป็นใคร

คำสัญญาที่เกินจะจินตนาการ

พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐ และใหญ่ยิ่งแก… Continue reading คำสัญญาที่เกินจะจินตนาการ

เฉลิมฉลองด้วยความยินดี

เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว [ วิวรณ์ 19:7 ]  … Continue reading เฉลิมฉลองด้วยความยินดี