เฉลิมฉลองด้วยความยินดี

เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว [ วิวรณ์ 19:7 ]  … Continue reading เฉลิมฉลองด้วยความยินดี