คำสัญญาที่เกินจะจินตนาการ

พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐ และใหญ่ยิ่งแก… Continue reading คำสัญญาที่เกินจะจินตนาการ