ได้รับความชื่นชมยินดีในการสรรเสริญ

เมื่อซี. เอส. ลูอิส นักเขียนมีชื่อชาวอังกฤษมอบชีวิตให้พ… Continue reading ได้รับความชื่นชมยินดีในการสรรเสริญ