สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น

ในช่วงบั้นปลายชีวิต ความคิดอ่านของคุณนายกู๊ดริชเริ่มไม่… Continue reading สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น

คุณเป็นใคร

คุณเป็นใคร ผู้ที่นำการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกล่าวว่า “สว… Continue reading คุณเป็นใคร