อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ อลิซ คาโฮลูซูนา เล่าว่าชาวฮาวายจ… Continue reading อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

เย็นวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ผมและภรรยาพร้อมด้วยเพื่อนอี… Continue reading ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ