คุณเป็นใคร

คุณเป็นใคร ผู้ที่นำการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกล่าวว่า “สว… Continue reading คุณเป็นใคร

คนมีปัญญาสร้างบ้าน

คนมีปัญญาสร้างบ้าน โซเจอร์เนอร์ ทรูธ มีชื่อเดิมว่า อิซา… Continue reading คนมีปัญญาสร้างบ้าน