อคติและการให้อภัย

อคติและการให้อภัย หลังจากฟังคำเทศนาเรื่องการแก้ไขความอย… Continue reading อคติและการให้อภัย

พระเยซูทรงฟื้นฟูเรา

พระเยซูทรงฟื้นฟูเรา แม้ว่าแซมจะไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เขาก็… Continue reading พระเยซูทรงฟื้นฟูเรา

ความหวังในความเศร้าโศก

ความหวังในความเศร้าโศก ในขณะที่คนขับแท็กซี่พาเราไปสนามบ… Continue reading ความหวังในความเศร้าโศก

โกหกด้วยความจริง

โกหกด้วยความจริง ฉันวางพระคัมภีร์บนธรรมาสน์และมองไปยังใ… Continue reading โกหกด้วยความจริง

เติบโตในพระคุณพระเจ้า

เติบโตในพระคุณพระเจ้า นักเทศน์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ เอ็ช สเ… Continue reading เติบโตในพระคุณพระเจ้า

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ อลิซ คาโฮลูซูนา เล่าว่าชาวฮาวายจ… Continue reading อธิษฐานอย่างไม่เร่งรีบ

ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

เย็นวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ผมและภรรยาพร้อมด้วยเพื่อนอี… Continue reading ความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตคุณ

การปกป้องของพระเจ้า

การปกป้องของพระเจ้า เข็ม นม เห็ด ลิฟท์ ภาพการเกิด ผึ้ง … Continue reading การปกป้องของพระเจ้า

มรดกแห่งความกรุณา

มรดกแห่งความกรุณา มาร์ธาทำงานเป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียนป… Continue reading มรดกแห่งความกรุณา