ไม่ว่าสถานการณ์ใด

ไม่ว่าสถานการณ์ใด
เพราะตลอดทางที่เขายกเดินไปนั้น ในกลางวันเมฆของพระเจ้า ทรงสถิตอยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้น ประจักษ์แก่ตา ของวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง [ อพยพ 40:38 ]

วันที่ 28 มกราคม 1986 ชาเลนจ์เจอร์ ยานอวกาศสหรัฐเกิดระเบิดหลังออกตัวไปได้ 73 วินาที ในคำกล่าวให้กำลังใจกับประชาชน ประธานาธิบดีเรแกนได้ยกบทกลอน “ไฮ ไฟลท์” ของจอห์น กิลเลสปี แมกกี นักบินในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เขียนถึง “พื้นที่บริสุทธิ์เบื้องบนที่ไม่มีผู้ล่วงล้ำ” และความรู้สึกของการยื่นมือออกไปสัมผัส “พระพักตร์พระเจ้า”

แม้เราไม่อาจสัมผัสพระพักตร์พระเจ้าได้จริง แต่บางครั้งการมองเห็นความสวยงามในยามพระอาทิตย์ตก หรืออยู่ในที่สงบเงียบของธรรมชาติทำให้เรารู้สึกตื้นตันว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ บางคนเรียกช่วงเวลานี้ว่า “ที่กั้นบางๆ” คือม่านกั้นระหว่างโลกและสวรรค์บางลงจน รู้สึกอยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้น มานาประจำวัน

ชาวอิสราเอลคงมีประสบการณ์ “ที่กั้นบางๆ” เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ในทะเลทราย พระเจ้าประทานเสาเมฆตอนกลางวันและเสาไฟตอนกลางคืนเพื่อนำพวกเขาผ่านทะเลทรายนั้น(อพย. 40: 34-38) ขณะตั้งค่ายอยู่ “พระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพลับพลานั้น” (ข้อ 35) ตลอดจนสิ้นของการเดินทาง พวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วย

ขณะที่เราเพลิดเพลินกับการทรงสร้างอันสวยงามอัศจรรย์ เรายิ่งได้รู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกที่ เมื่อเราคุยกับพระองค์ในคำอธิษฐาน เมื่อเราฟัง และอ่านพระคำ เราจะเพลิดเพลินในสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสถานที่ใด มิตรสหายในพระคริสต์

สถานที่ธรรมชาติใดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับพระเจ้าเป็นพิเศษ
คุณจะแสวงหาพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานที่ได้อย่างไร

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพระองค์แสวงหา และพบพระองค์แม้ขณะหลงทางอยู่ในทะเลทราย