ให้ความเมตตา

ให้ความเมตตา
ถ้าพี่น้องผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขา [ ลูกา 17:3 ]

ให้ความเมตตา เมื่อย้อนคิดถึงการให้อภัยมนัสเสห์ ชายผู้ฆ่าสามีและลูกของเธอในเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา เบียทากล่าวว่า “การยกโทษของฉันตั้งอยู่บนสิ่งที่พระเยซูทรงทำ ให้ความเมตตา พระองค์ทรงรับโทษอันเนื่องจากการชั่วทุกอย่างในนิรันดรกาล ไม้กางเขนของพระองค์คือที่เพียงแห่งเดียวที่เราได้พบกับชัยชนะ!” มนัสเสห์เขียนจดหมายถึงเบียทามากกว่าหนึ่งครั้งจากในเรือนจำ ร้องขอการยกโทษจากเธอและพระเจ้า เขาบรรยายถึงฝันร้ายที่ตามรังควาญเขา ตอนแรกเธอไม่สามารถเมตตาเขาได้ เธอบอกว่าเธอเกลียดที่เขาฆ่าครอบครัวของเธอ แต่แล้ว “พระเยซูทรงทำงานในความคิดของเธอ” และด้วยการทรงช่วยเหลือของพระเจ้า เธอได้ยกโทษให้เขาในเวลาสองปีต่อมา

เบียทาปฏิบัติตามคำที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้ยกโทษแก่ผู้ที่กลับใจ พระเยซูตรัสว่า ถึงแม้พวกเขา “​ผิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดหนและจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนนั้นแล้วว่า‘ฉันกลับใจแล้ว’จงยกโทษให้เขาเถิด” (ลก.17:4) มานาประจำวัน

แต่การยกโทษอาจเป็นเรื่องยากมาก ดูจากที่สาวกพูดว่า “โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น” (ข้อ 5)

ความเชื่อของเบียทาเพิ่มขึ้นเมื่อเธอปล้ำสู้ในการอธิษฐาน หากเรากำลังต่อสู้เรื่องการยกโทษเหมือนกับเธอ เราสามารถขอพระเจ้าผ่านพระวิญญารบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ช่วยเราได้ ให้ความเมตตา เมื่อความเชื่อของเราเพิ่มขึ้น พระองค์ทรงช่วยเรายกโทษได้ กิจกรรมภาระหนัก

ถ้าคนที่เคยทำผิดต่อคุณกลับใจ คุณทำอย่างไร
พระเจ้าจะช่วยคุณได้อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

พระเยซูเจ้าข้า ขอบพระคุณที่ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากผลของบาป
ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน
ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

>>สนับสนุนเว็บไซต์<<

เช็คสปีดอินเตอร์เน็ต>>> : speedtest 3bbเช็คพัสดุ