ในสวน

ในสวน
มารีย์ มักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” [ ยอห์น 20:18 ]

คุณพ่อของฉันชอบร้องเพลงนมัสการแบบสมัยเก่า หนึ่งในเพลงโปรดของท่านคือ “ในสวน” ตอนนั้นเราร้องเพลงนี้ในงานศพของท่าน มีท่อนรับง่ายๆว่า “ทรงดำเนินกับข้าฯและยังตรัสกับข้าฯ ทรงเรียกข้าฯว่าเป็นบุตรพระองค์ ข้าฯมีความสุขสันต์เมื่อคอยอยู่ที่นั่น ซึ่งคนอื่นไม่เคยรู้เลย” เพลงนี้นำความสุขสันต์มาสู่คุณพ่อ และฉันเช่นกัน

ซี. ออสติน ไมล์สนักแต่งเพลงบอกว่าเขาเขียนเพลงนี้ในฤดูใบไม้ผลิปี 1912 หลังจากอ่านบทที่ 20 ของพระกิตติคุณยอห์น “ขณะทื่อ่านวันนั้น ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในฉากที่เห็นเหตการณ์ตื่นเต้นในชีวิตของมารีย์ เมื่อเธอคุกเข่าต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าและร้องว่า “รับโบนี” (อาจารย์)”

ในยอห์นบทที่ 20 มารีย์ มักดาลาร้องไห้อยู่ใกล้อุโมงค์ฝังศพพระเยซู ที่นั่นเธอพบชายคนหนึ่งที่ถามว่าทำไมจึงร้องไห้ เธอได้พูดกับพระผู้ช่วยที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้วคือพระเยซูโดยคิดว่าท่านเป็นคนสวน ความโศกเศร้ากลายเป็นความสุขสันต์ เธอวิ่งไปบอกเหล่าสาวกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” (ข้อ 18) มานาประจำวัน

เราแน่ใจได้เช่นกันว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว ขณะนี้ทรงอยู่บนสวรรค์กับพระบิดา แต่ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง ผู้เชื่อในพระคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน และโดยพระองค์เราจึงมั่นใจและสุขสันต์ที่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรา และเรา “เป็นของพระองค์” หนังสือนิทานของพระเจ้า

คุณรู้สึกสบายใจเพียงใดที่รู้ว่าคุณไม่ต้องดำเนินชีวิตนี้ตามลำพัง เมื่อใดที่คุณรู้สึกภายในใจถึงการทรงอยู่ด้วยของพระเยซู

ข้าแต่พระเยซู ขอบพระคุณจริงๆที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และในฐานะบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ภายในข้าพระองค์