ใช้เวลากับพระเจ้า

ใช้เวลากับพระเจ้า
ใช้เวลากับพระเจ้า
อ่าน: ลูกา 5:12-16 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เอสเธอร์ 1-2; กิจการ 5:1-21
แต่พระองค์ทรงเสด็จออกไปในที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน [ ลูกา 5:16 ]

ใช้เวลากับพระเจ้า สายน้ำลูกผู้ชาย เป็นผลงานชิ้นเอกของนอร์แมน แมคคลีน ที่เล่าถึงเด็กผู้ชายสองคนที่เติบโตทางตะวันตกของมอนตาน่าโดยการเลี้ยงดูของพ่อที่เป็นผู้รับใช้เพรสไบทีเรี่ยน เช้าวันอาทิตย์นอร์แมนและพอลน้องชายไปโบสถ์ที่พ่อของเขาเป็นผู้เทศนา และเย็นวันอาทิตย์มีการนมัสการอีกรอบที่พ่อเทศนาอีกครั้ง

แต่ช่วงว่างระหว่างการนมัสการทั้งสองรอบ พวกเขามีเวลาที่จะเดินเที่ยวเล่นในหุบเขาริมลำธารกับพ่อของเขา “ซึ่งเป็นเวลาที่พ่อได้ผ่อนคลายจากงานรับใช้” เป็นความตั้งใจของพ่อที่ปลีกตัวออกไปเพื่อ “ฟื้นฟูจิตวิญญาณและรับการเติมให้เต็มล้นก่อนเทศนาในช่วงค่ำ” ใช้เวลากับพระเจ้า

ในตลอดพระกิตติคุณ เราเห็นพระเยซูทรงสั่งสอนคนมากมายบนเนินเขาและในเมือง และทรงรักษาคนป่วยที่มีคนพามาหาพระองค์ การพบปะทั้งหมดนี้คือเป้าหมายในงานของบุตรมนุษย์ “เพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลก.19:10) แต่พระคัมภีร์ได้บอกเช่นกันว่า “แต่พระองค์ทรงเสด็จออกไปในที่เปลี่ยว” (5:16) มานาประจำวัน

พระองค์ทรงใช้เวลานั้นในการสนทนากับพระบิดา ทรงได้รับการฟื้นฟูและเสริมกำลังใหม่เพื่อกลับสู่พันธกิจของพระองค์อีกครั้ง

ในความพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อของเรา เป็นสิ่งดีที่เราจะระลึกว่าพระเยซูทรงปลีกตัวออกจากฝูงชนบ่อยครั้ง หากการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระเยซู แล้วสิ่งนี้จะสำคัญกับเรามากเพียงไร ขอให้เราใช้เวลากับพระบิดาของเราอย่างสม่ำเสมอ พระองค์ทรงสามารถเติมเราให้เต็มล้นได้อีกครั้ง ใหญ่กว่าปัญหาของเรา

คุณคิดถึงที่ใดเมื่อต้องการไปที่ “เปลี่ยว”
ที่ไหนและเมื่อใดที่คุณสามารถปลีกตัวออกมาเพื่อใช้เวลากับพระบิดา

ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเตือนข้าพระองค์ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เวลากับพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการพระคุณและพระกำลังของพระองค์เพื่อฟื้นฟูวิญญาณ ที่มักอ่อนแรงของข้าพระองค์ขึ้นใหม่

สนับสนุนโดย : 188BETufabet

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb