ขณะกำลังฝึกหัดขับรถในเมืองเชนไนประเทศอินเดีย ผมต้องฝ่าการจราจรยามเช้า ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก เมื่อถึงจุดหนึ่งผมเกิดอาการตื่นตระหนกและเผลอไปเหยียบคันเร่งแทนที่จะแตะเบรก ผมตกใจมากขณะที่รถพุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็กระตุกและหยุดลง ครูสอนขับรถจึงเหยียบเบรกจากที่นั่งข้างคนขับที่เขานั่งอยู่ ขณะที่ผมมีอาการตื่นตระหนก ครูของผมกลับสงบนิ่ง ib888

มาระโก 4:35-41 บรรยายภาพเหล่าสาวกที่ตื่นตระหนกท่ามกลางพายุขณะที่พระเยซูทรงนอนหลับ จนกระทั่งพวกสาวกมาปลุกพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามพายุ พระเยซูทรงสงบอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อเหล่าสาวกซึ่งเป็นชาวประมงที่ช่ำชอง และน่าจะเคยเจอพายุที่มาอย่างฉับพลันกลับเต็มไปด้วยความวิตก มานาประจำวัน

พระเยซูทรงสงบนิ่งได้ก็เพราะพระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ พระเจ้าของเรานั้นทรงฤทธานุภาพสูงสุดและมีอำนาจเหนือสิ่งทรงสร้างและสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น รวมถึงสถานการณ์ที่เราเผชิญ ไม่มีสถานการณ์ใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระองค์ พระเยซูสามารถทำให้พายุสงบลงได้ฉันใด (ข้อ 39) พระองค์ก็สามารถนำเราฝ่าวิกฤติปัญหาไปได้ฉันนั้น

วันนี้หากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัว จงจำไว้ว่าพระเยซูทรงควบคุมทุกสิ่ง พระองค์ไม่เพียงแต่นำสันติสุขและความสงบมาสู่จิตใจคุณ แต่ยังช่วยให้คุณรอดพ้นจากพายุได้