แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์
อ่าน: อพยพ 17:1-7 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศ์กษัตริย์ 17-18; ยอห์น 3:19-36
จงตีศิลานั้น แล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่ม [ อพยพ 17:6 ]

แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในออสเตรเลียมีรายงานเกี่ยวกับ “เรื่องราวที่น่ากลัว” ของความร้อนความแห้งแล้งและไฟป่าที่รุนแรง รายงานระบุว่าเป็นปีที่น่าสยดสยองด้วยปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อยทำให้พุ่มไม้แห้งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟเผาผลาญหมู่บ้านในชนบท ปลาตายและพืชก็ไม่เกิดผล ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่มีทรัพยากรธรรมดาที่เรามักมองข้าม นั่นคือน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

อิสราเอลพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและน่ากลัว ขณะที่ผู้คนตั้งค่ายอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้ง เราก็อ่านพบประโยคที่น่าตกใจคือ “ไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม” (อพย.17:1) ประชาชนรู้สึกหวาดหวั่น คอของพวกเขาแห้ง ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ลูกๆของพวกเขาหิวน้ำ ด้วยความหวาดกลัว ประชาชนจึง “กล่าวหาว่าเป็นความผิดของโมเสส” และร้องขอน้ำจากท่าน (ข้อ 2) แต่โมเสสจะทำอะไรได้นอกจากไปหาพระเจ้าเท่านั้น แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

พระเจ้าทรงประทานคำสั่งที่ประหลาดคือให้โมเสส “ถือไม้เท้า…ตีศิลานั้น แล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่ม” (ข้อ 5-6) โมเสสจึงเอาไม้เท้าตีหินและน้ำก็ไหลออกมาราวกับแม่น้ำให้ประชาชนและฝูงสัตว์ของพวกเขา วันนั้นอิสราเอลตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาและทรงจัดเตรียมน้ำให้อย่างอุดมสมบูรณ์ มานาประจำวัน

หากคุณกำลังประสบกับความแห้งแล้งหรือถิ่นทุรกันดารในชีวิต จงรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงทราบและทรงสถิตอยู่ด้วยกับคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใด ขอให้คุณพบความหวังและความสดชื่นในแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ วิสัยทัศน์ใหม่

สถานที่ซึ่งร้อนและแห้งแล้งในโลกของคุณคือที่ใด คุณจะสามารถมองหาและวางใจในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการน้ำและการทรงจัดเตรียมของพระองค์ ข้าพระองค์คงผ่านไปไม่ได้หากไม่ทรงช่วย ขอทรงประทานน้ำที่จำเป็นให้กับข้าพระองค์

สนับสนุนโดย : 188BET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb