แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า

แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า
อ่าน: 2 พงศาวดาร 20:5-12, 15 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: สดุดี 31-32; กิจการ 23:16-35
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่…ต่อพระพักตร์พระองค์… และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย [ 2 พงศาวดาร 20:9 ]

แสวงหา ความช่วยเหลือจาก พระเจ้า ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ฝูงตั๊กแตนระบาดทำลายพืชผลในรัฐมินนิโซตาเป็นเวลาห้าปี เกษตรกรพยายามดักตั๊กแตนในน้ำมันดินและเผาทุ่งนาเพื่อทำลายไข่ของมัน คนมากมายที่สิ้นหวังและกำลังจะอดตายขอให้จัดวันอธิษฐานพร้อมกันทั้งรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ผู้ว่าการรัฐอนุมัติและกำหนดให้อธิษฐานในวันที่ 26 เมษายน

หลังอธิษฐานไม่กี่วัน อากาศอบอุ่นและไข่เริ่มฟักเป็นตัว แต่อีกสี่วันถัดมาอุณหภูมิกลับลดลงอย่างน่าประหลาดและทำให้หลายคนยินดี เพราะอุณหภูมิจุดเยือกแข็งได้ฆ่าตัวอ่อนเหล่านั้น ชาวมินนิโซตาจึงได้เก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าวโอ๊ตอีกครั้ง

การอธิษฐานอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าในระหว่างการครองราชย์ของกษัตริย์เยโฮชาฟัทเช่นกัน เมื่อกษัตริย์ทราบว่ามีกองทัพใหญ่กำลังขึ้นมาทำสงคราม พระองค์จึงประกาศให้ประชากรของพระเจ้าอดอาหารอธิษฐาน ประชาชนเตือนให้พระเจ้าทรงระลึกถึงการช่วยกู้พวกเขาในอดีต และเยโฮชาฟัททูลว่า ถ้าเกิดเหตุร้ายกับพวกเขา “จะเป็นดาบ การพิพากษา หรือโรคระบาด หรือการกันดารอาหาร” พวกเขาจะร้องทูลต่อพระเจ้า เพราะรู้ว่าพระองค์จะทรงฟังและช่วยพวกเขา (2 พศด.20:9) มานาประจำวัน

พระเจ้าทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์จากกองทัพที่มารุกราน และทรงสดับฟังเมื่อเราร้องทูลด้วยความทุกข์ใจ ไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องใด จะเป็นปัญหาความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุกคามจากโลกนี้ จงทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์ สำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้า

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของคุณอย่างไร มีสถานการณ์ใดในชีวิตคุณหรือในโลก ที่คุณจะฝากมอบไว้กับพระองค์ได้ในวันนี้

องค์พระเจ้าพระผู้สร้าง พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในนั้น ขอทรงให้สิ่งต่างๆกลับสู่สภาพดี

สนับสนุนโดย : 188BETUFABET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : SPEEDTEST 3BB