แผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า
แผ่นดินของพระเจ้า
อ่าน: มาระโก 10:13–16 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เอสรา 6-8; ยอห์น 21
แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น [ มาระโก 10:14 ]

แผ่นดินของพระเจ้า แม่ของผมอุทิศทุ่มเทให้กับหลายสิ่งหลายอย่างในตลอดชีวิตของท่าน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ตลอดมาคือความปรารถนาที่จะเห็นเด็กเล็กๆได้รู้จักพระเยซู ผมเคยเห็นแม่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อหน้าคนอื่นสองหรือสามครั้ง เวลาที่มีคนพยายามลดงบประมาณพันธกิจของเด็กเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่า “จำเป็น” มากกว่า “แม่ถอยออกมาแค่ช่วงฤดูร้อนตอนท้องพี่ชายของลูก ครั้งนั้นแค่ครั้งเดียว” แม่เล่า ผมคำนวณดูจึงได้รู้ว่าแม่ทำงานกับเด็กๆในคริสตจักรมาห้าสิบห้าปีแล้ว

พระธรรมมาระโก 10 ได้บันทึกหนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจไว้ในพระกิตติคุณที่คนมักเรียกว่าเรื่อง “พระเยซูกับเด็กเล็กๆ” ประชาชนกำลังพาเด็กเล็กๆมาหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวและอวยพรพวกเขา แผ่นดินของพระเจ้า แต่พวกสาวกพยายามห้ามไว้ มาระโกบันทึกว่าพระเยซู “ไม่พอพระทัย” และตำหนิสาวกของพระองค์ว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น​” (ข้อ 14) มานาประจำวัน

ชาร์ลส์ ดิกเค่น เขียนไว้ว่า “ผมรักเด็กเล็กๆเหล่านี้ และมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่เด็กไร้เดียงสาเหล่านี้รักเรา” และไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่จะต้องทำทุกทางเพื่อให้เด็กเล็กๆเหล่านี้ไม่ถูกขัดขวางจากความรักบริสุทธิ์ของพระเยซู สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น

ถ้าคุณได้รู้จักพระเยซูตั้งแต่ยังเป็นเด็ก คุณจำได้ไหมว่าผู้ใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนคุณในตอนนั้นคือใคร การที่พระเยซูไม่พอพระทัยกับสิ่งที่สาวกทำ ทำให้คุณประทับใจอย่างไร

พระเยซูเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้สำแดงถึงความรัก และการสถิตอยู่ของพระองค์ต่อทุกคน รวมทั้งเด็กๆด้วย โปรดให้ข้าพระองค์ช่วยพวกเขารู้ว่าพวกเขาเข้ามาหาพระองค์ได้ตลอดเวลา

สนับสนุนโดย : 188BETufabet

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb