แผนการที่ไม่สมบูรณ์แบบ

แผนการที่ไม่สมบูรณ์แบบ
แผนการที่ไม่สมบูรณ์แบบ
อ่าน: สุภาษิต 19:20-23 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 17-18; ลูกา 11:1-28
ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้ [ สุภาษิต 19:21 ]

ขณะที่ฉันเดินดูห้องสมุดที่ชั้นล่างของศูนย์ชุมชนแห่งใหม่ เกิดแรงกระแทกที่ทำให้ห้องสะเทือนในทันที สักพักก็เกิดขึ้นอีก จนในที่สุด บรรณารักษ์ที่ร้อนใจอยู่อธิบายว่าพื้นที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบน และเกิดเสียงดังทุกครั้งที่มีคนทำน้ำหนักหล่น สถาปนิกและนักออกแบบได้วางแผนส่วนของอาคารที่ทันสมัยแห่งนี้เป็นอย่างดี แต่ยังมีคนลืมให้ห้องสมุดอยู่ห่างจากกิจกรรมทั้งหลาย

แผนการในชีวิตก็เช่นกันที่มักผิดพลาด เรามองข้ามข้อคำนึงที่สำคัญ แผนที่เรามีอาจไม่ครอบคลุมถึงเรื่องที่ไม่คาดคิด แม้การวางแผนจะช่วยป้องกันปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ เวลาที่จำกัด และปัญหาสุขภาพ แม้แต่กลวิธีที่รอบคอบที่สุดก็ไม่สามารถขจัดปัญหาทุกอย่างออกจากชีวิตได้ เราอยู่ในโลกยุคหลังสวนเอเดน

ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะพบสมดุลระหว่างการคิดถึงอนาคตอย่างรอบคอบ (สภษ.6:6-8) และการตอบสนองต่ออุปสรรค พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับปัญหาที่ทรงอนุญาตในชีวิตของเรา พระองค์อาจใช้สิ่งนั้นพัฒนาความอดทน เพิ่มพูนความเชื่อ มานาประจำวัน

หรือแค่นำเราเข้าใกล้พระองค์ พระคัมภีร์เตือนว่า “ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้” (สภษ.19:21) เมื่อเรามอบเป้าหมายและความหวังในอนาคตให้พระเยซู พระองค์จะสำแดงว่าพระองค์ต้องการให้อะไรสำเร็จในเราและผ่านเรา ได้รับความชื่นชมยินดีในการสรรเสริญ

คุณมีท่าทีตอบสนองอย่างไรเมื่อแผนการของคุณไม่สำเร็จหรือเป็นไปตามที่คาดไว้
พระเจ้าอาจต้องการให้คุณได้เรียนรู้อะไรผ่านประสบการณ์เหล่านั้น

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง
ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาในโลกนี้ ด้วยการมอบแผนงานทั้งสิ้นไว้กับพระองค์