เผชิญหน้ากับความกลัว

เผชิญหน้ากับความกลัว
เผชิญหน้ากับความกลัว
อ่าน: สดุดี 56:3-11 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: กันดารวิถี 15-16; มาระโก 6:1-29
เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ [ สดุดี 56:3 ]

วอร์เรนย้ายไปเป็นศิษยาภิบาลของโบสถ์ในเมืองเล็กๆ หลังพันธกิจเริ่มประสบความสำเร็จ ชาวบ้านคนหนึ่งสร้างปัญหาให้เขา โดยกุเรื่องหาว่าวอร์เรนมีพฤติกรรมน่าหวาดกลัว เขาส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และพิมพ์ใบปลิวคำกล่าวหานั้นส่งให้ทุกคนในหมู่บ้านทางไปรษณีย์ วอร์เรนและภรรยาเริ่มอธิษฐานอย่างหนัก หากผู้คนเชื่อคำโกหกชีวิตของพวกเขาจะต้องพังพินาศ

กษัตริย์ดาวิดเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน พระองค์ถูกโจมตีด้วยคำใส่ร้ายของศัตรู “เขาประทุษร้ายต่อกิจการของข้าพระองค์วันยังค่ำ” พระองค์ตรัส “ความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์” (สดด.56:5) การกล่าวหาอย่างต่อเนื่องทำให้ทรงหวาดกลัวและทุกข์ใจ (ข้อ 8) แต่ในท่ามกลางการต่อสู้ พระองค์กล่าวคำอธิษฐานที่ทรงพลังว่า “เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์…เนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้” (ข้อ 3-4) มานาประจำวัน

คำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้ เมื่อข้าพระองค์กลัว ในเวลาที่เรากลัวหรือถูกใส่ร้าย ให้เราหันไปหาพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ คือการมอบสงครามของเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงพลานุภาพของพระเจ้า เนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ คือให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์พร้อมกับพระองค์ เราจะระลึกได้ว่าศัตรูของเรามีข้อจำกัดเพียงใด

หนังสือพิมพ์ไม่ให้ความสนใจในเรื่องของวอร์เรน ด้วยสาเหตุบางอย่างใบปลิวไม่เคยถูกแจกจ่ายออกไป วันนี้คุณหวาดกลัวในสงครามใด จงบอกกับพระเจ้า พระองค์ทรงยินดีที่จะต่อสู้ร่วมกับคุณ อธิษฐานได้ทุกเรื่อง

ความหวาดกลัวที่แท้จริงที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้คืออะไร
คำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดช่วยให้คุณรับมือความกลัวนั้นอย่างไร

พระเจ้าแห่งความรัก ข้าพระองค์รู้สึกหวาดกลัว ข้าพระองค์จึงขอวางใจในพระองค์ เนื้อหนังจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้เพื่อข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่กำลังจะมาถึง