หน้าต่าง

หน้าต่าง
เจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบานและถูกนำไปด้วยสวัสดิภาพ [ อิสยาห์ 55:12 ]

ที่เชิงเขาหิมาลายัน นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นบ้านไร้ หน้าต่าง เรียงเป็นแถว ไกด์อธิบายว่าชาวบ้านกลัวว่าปีศาจจะแอบเข้ามาในบ้านตอนที่พวกเขาหลับ จึงสร้างกำแพงทึบ คุณจะรู้ว่าเจ้าของบ้านหลังไหนเชื่อพระเจ้าเพราะพวกเขาจะเจาะ หน้าต่าง เพื่อให้แสงส่องเข้ามาได้

เรื่องนี้อาจเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่น่ากลัวและแบ่งแยก ซาตานและวิญญาณชั่วยุยงให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงแตกกัน ผมมักอยากแอบอยู่แต่หลังกำแพงของตนเอง แต่พระเยซูทรงต้องการให้ผมเจาะหน้าต่าง

อิสราเอลแสวงหาการลี้ภัยหลังกำแพงสูง แต่พระเจ้าตรัสว่าความมั่นคงของพวกเขาอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงครอบครองจากฟ้าสวรรค์ พระคำของพระองค์ควบคุมสรรพสิ่ง (อสย.55:10-11) ถ้าอิสราเอลจะหันกลับมาหาพระองค์ พระองค์จะทรง “กรุณาเขา” (ข้อ 7) และทรงให้พวกเขากลับเป็นลูกของพระองค์เพื่อเป็นพรแก่โลก (ปฐก.12:1-3) พระองค์จะยกเขาขึ้น และนำพวกเขาไปในขบวนแห่แห่งชัยชนะ การเฉลิมฉลองของพวกเขาจะ “เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นหมายสำคัญนิรันดร์ซึ่งจะไม่ตัดออกเลย” (อสย.55:13) มานาประจำวัน

บางครั้งกำแพงก็จำเป็น แต่กำแพงที่มี หน้าต่าง ดีที่สุด โลกจะได้เห็นว่าเราวางอนาคตของเราไว้กับพระเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของเรา หน้าต่างเปิดให้เราสู่พระเยซูผู้ทรงเป็น “ความสว่างของโลก” และสู่ผู้คนที่ต้องการพระองค์ ให้ความเมตตา

ชีวิตของคุณมีกำแพงหรือหน้าต่างมากกว่ากัน
มีคนหรือเรื่องใดที่คุณจำเป็นต้องเปิดรับให้มากขึ้นบ้างไหม

พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยความมั่นใจในความรักของพระองค์