หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า

หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า
หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า
อ่าน: โฮเชยา 14 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: สดุดี 20-22; กิจการ 21:1-17
เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา เขาจะเจริญขึ้นเหมือน อุทยาน จะออกดอกเหมือนเถาองุ่น [ โฮเชยา 14:7 ]

หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า “จากนี้ไป” คือหนึ่งในเพลงประทับใจที่สุดจากละครเพลง โชว์แมนบันลือโลก ตัวเอกร้องเพลงนี้เมื่อตระหนักอย่างเจ็บปวดว่าได้ทำร้ายครอบครัวและเพื่อนๆ เพลงนี้เป็นการเฉลิมฉลองความยินดีที่ได้กลับบ้านและพบว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมากเกินพอแล้ว

พระธรรมโฮเชยาสรุปคล้ายๆกัน ถึงความยินดีและสำนึกในพระคุณต่อการที่พระเจ้าทรงให้ผู้ที่กลับมาหาพระองค์กลับสู่สภาพดี แต่ส่วนใหญ่ของพระธรรมจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์กับความสัมพันธ์ของคู่สมรสที่ไม่สัตย์ซื่อ และคร่ำครวญถึงความล้มเหลวของอิสราเอลในการรักและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ หนทางแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้า

แต่ในบทที่ 14 โฮเชยากล่าวถึงพระสัญญาแห่งความรัก พระคุณ และการฟื้นฟูที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้า ต่อผู้ที่กลับมาหาพระองค์ด้วยใจแตกสลายเพราะพวกเขาละทิ้งพระองค์ (ข้อ 1-3) พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ของเขา เราจะรักเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจ” (ข้อ 4) สิ่งที่เสียหายเกินเยียวยา จะกลับสู่สภาพดีและสมบูรณ์อีกครั้ง พระคุณพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนน้ำค้างจะทำให้ประชากรของพระองค์ “เบิกบานอย่างดอกพลับพลึง” และ “เจริญขึ้นเหมือนอุทยาน” (ข้อ 5-7) มานาประจำวัน

เมื่อเราทำร้ายผู้อื่นหรือรับเอาสิ่งดีในชีวิตจากพระเจ้าโดยไม่สำนึก เรามักคิดว่าได้ทำลายสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้ไปตลอดกาล แต่ถ้าเราถ่อมใจกลับมาหาพระองค์ เราจะพบว่าความรักของพระองค์ยังคงเอื้อมมาโอบกอดและฟื้นฟูเราอยู่เสมอ อคติและการให้อภัย

เมื่อใดที่คุณได้เคยมีประสบการณ์หรือเป็นพยานถึงการฟื้นฟูที่ไม่น่าเป็นไปได้ มีด้านใดของชีวิตที่คุณต้องการความมั่นใจในพระสัญญาแห่งการเยียวยาและฟื้นฟูของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงรักและผู้ทรงสร้างชีวิต โปรดสอนให้ข้าพระองค์ไว้วางใจ ในความประเสริฐของพระองค์ ไม่เพียงเวลาที่ข้าพระองค์สบายดี แต่ในทุกเวลา

สนับสนุนโดย : 188BETUFABET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : SPEEDTEST 3BB