สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น

สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น
สิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็น
อ่าน: 1 เปโตร 1:3–9 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: เอสรา 1-2; ยอห์น 19:23-42
พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเชื่อ​[ 1 เปโตร 1:8 ]

ในช่วงบั้นปลายชีวิต ความคิดอ่านของคุณนายกู๊ดริชเริ่มไม่ค่อยแม่นยำรวมถึงความทรงจำเรื่องชีวิตที่ท้าทายและเปี่ยมไปด้วยพระคุณ ขณะนั่งอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปยังผืนน้ำของอ่าวแกรนด์ทราเวอร์ในมิชิแกน เธอเอื้อมมือไปหยิบกระดาษมาเขียนข้อความที่ภายหลังไม่นานเธอก็จำไม่ได้ว่าเป็นคนเขียน “ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรด และหัวใจล่องลอยอยู่ในอากาศ คลื่นสะท้อนแสงอาทิตย์บนผืนน้ำเบื้องล่างซัดสาดไปยังที่ที่ฉันไม่อาจรู้ แต่ขอบพระคุณพระบิดาที่รักผู้สถิตอยู่เบื้องบน สำหรับของขวัญอันเหลือคณานับและความรักที่ไม่มีวันตายของพระองค์! น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินที่ฉันรักพระองค์ผู้ที่ฉันมองไม่เห็นมากขนาดนี้”

เปโตรรู้จักความอัศจรรย์ใจนั้น ท่านเคยเห็นพระเยซูด้วยตาตนเอง แต่คนที่อ่านจดหมายของท่านไม่เคยเห็น “พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น…ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้” (1 ปต.1:8) เรารักพระเยซูไม่ใช่เพราะเราถูกสั่งให้รัก แต่เป็นเพราะพระวิญญาณทรงช่วยเหลือ (ข้อ 11) เราจึงเริ่มมองเห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน มานาประจำวัน

ไม่ใช่เพียงเพราะเราได้ยินว่าพระองค์ทรงห่วงใยเรา แต่เป็นเพราะเราได้มีประสบการณ์ตามพระสัญญาว่าพระคริสต์จะทรงทำให้ความอัศจรรย์แห่งการสถิตอยู่ด้วยและพระวิญญาณของพระองค์เป็นจริงสำหรับเราในทุกช่วงชีวิต คุณเป็นใคร

อ่าน 1 เปโตร 1:3–9 อีกครั้ง ถ้อยคำนี้แสดงให้คุณเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สิ่งที่เหนือคำอธิบายเป็นจริงสำหรับเราได้อย่างไรบ้าง
คุณเปิดใจต่อพระวิญญาณของพระเยซูผู้สถิตอยู่ในเราและท่ามกลางเราแค่ไหน

พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความอัศจรรย์แห่งความรัก และการสถิตอยู่ด้วยขององค์พระบุตร และให้เชื่อฟังพระวิญญาณของพระองค์

สนับสนุนโดย : 188BETufabet

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb