สายรุ้งทรงกลด

สายรุ้งทรงกลด
สายรุ้งทรงกลด
อ่าน: ปฐมกาล 9:12-17 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศาวดาร 4-6; ยอห์น 10:24-42
รุ้ง​ของ​เรา​…​จะ​เป็น​เครื่องหมาย​แห่ง​พันธสัญญา​ระหว่าง​เรา​กับ​โลก​ [ ปฐมกาล 9:13 ]

สายรุ้งทรงกลด ระหว่างการเดินบนภูเขา เอเดรียนพบว่าตัวเองอยู่เหนือเมฆที่ลอยต่ำ ดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังของเขา เมื่อมองลงไปเขาไม่เพียงเห็นเงาตัวเองเท่านั้น แต่เห็นสิ่งงดงามที่เรียกว่าบร็อคเคน สเปคเตอร์ด้วย ปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนสายรุ้งทรงกลดที่เป็นวงล้อมเงาของผู้นั้น เกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนกับก้อนเมฆเบื้องล่าง เอเดรียนบอกว่าเป็นช่วงเวลา “มหัศจรรย์” ที่ทำให้เขาสุขใจยิ่งนัก

เราจินตนาการได้ว่าโนอาห์คงรู้สึกตะลึงงันไม่แพ้กันเมื่อเห็นสายรุ้งเป็นครั้งแรก ไม่เพียงแค่สุขใจที่ได้เห็น แต่แสงที่หักเหและสีสันที่เกิดขึ้นนั้นมาพร้อมพระสัญญาจากพระเจ้า สายรุ้งทรงกลด หลังจากน้ำท่วมโลก พระเจ้าให้คำมั่นกับโนอาห์และ “บรรดา​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต” ตั้งแต่นั้นว่า “​น้ำ​จะ​ไม่​ท่วม​ทำลาย​บรรดา​สัตว์​โลก​อีก​เลย” (ปฐก.9:15) มานาประจำวัน

โลกเรายังคงประสบกับสภาวะน้ำท่วมและสภาพอากาศแปรปรวนที่ทำให้เกิดความสูญเสีย แต่สายรุ้งคือพระสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาโลกด้วยการให้น้ำท่วมทั้งโลกอีก พระสัญญาถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์นี้ช่วยเตือนเราว่า แม้เราแต่ละคนจะพบกับความสูญเสียและความตายฝ่ายร่างกายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเพราะโรคภัยไข้เจ็บ หายนะทางธรรมชาติ การกระทำผิดหรืออายุที่มากขึ้น

พระเจ้าทรงหนุนเราด้วยความรักและการทรงสถิตในตลอดความยากลำบากที่เราเผชิญ แสงอาทิตย์ที่สะท้อนสีสันจากหยดน้ำเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ ที่จะทรงเติมเต็มโลกนี้ด้วยผู้คนที่เป็นพระฉายของพระองค์และสะท้อนพระสิริของพระองค์ไปยังผู้อื่น ความรักที่กล้าหาญ

พระสัญญาของพระเจ้าให้ความมั่นใจกับคุณท่ามกลางความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง กับสภาพอากาศอย่างไร ใครที่ต้องการเห็นพระสิริของพระเจ้าจากชีวิตคุณในวันนี้

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ปกป้อง และเลี้ยงดูข้าพระองค์ โดยทรงค้ำจุนกฎตามธรรมชาติของสิ่งทรงสร้างไว้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้สะท้อนพระสิริของพระองค์ต่อผู้อื่น

สนับสนุนโดย : 188BET

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb