สังเกตธรรมชาติ

สังเกตธรรมชาติ
สังเกตธรรมชาติ
อ่าน: มัทธิว 6:25-34 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศ์กษัตริย์ 7-9; ยอห์น 1:1-28
จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ [ มัทธิว 6:26 ]

สังเกตธรรมชาติ ผมและเพื่อนเพิ่งไปเดินในเส้นทางที่ผมชื่นชอบ เราปีนเขาที่มีลมพัดแรง ข้ามทุ่งดอกไม้ป่าไปยังป่าสนสูงตระหง่าน จากนั้นก็ลงไปในหุบเขาและหยุดพักชั่วขณะ ปุยเมฆลอยอยู่เหนือเราและมีธารน้ำไหลรินอยู่ใกล้ๆ มีเพียงเสียงนกร้อง ผมกับเจสันยืนสงบอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อซึมซับบรรยากาศ 188BET

ปรากฏว่าสิ่งที่เราทำในวันนั้นเป็นการบำบัดส่วนลึกภายใน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเดอร์บี้พบว่าคนที่หยุดนิ่งเพื่อพิจารณาธรรมชาติจะได้สัมผัสกับความสุขในระดับที่สูงขึ้นและมีความวิตกน้อยลง รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะดูแลโลกมากขึ้น แต่แค่เดินป่าอย่างเดียวยังไม่พอ คุณต้องหัดดูเมฆ ฟังเสียงนก หัวใจสำคัญไม่ใช่การอยู่ในธรรมชาติ แต่เป็นการสังเกตมันต่างหาก มานาประจำวัน

มีเหตุผลฝ่ายวิญญาณสำหรับประโยชน์ของ สังเกตธรรมชาติ หรือไม่ เปาโลกล่าวว่า สิ่งทรงสร้างเผยให้เห็นฤทธานุภาพและพระลักษณะของพระเจ้า (รม.1:20) พระเจ้าบอกให้โยบมองไปที่ทะเล ท้องฟ้า และดวงดาว ซึ่งเป็นหลักฐานถึงการทรงสถิตของพระองค์ (โยบ 38-39) พระเยซูตรัสว่าการพิจารณาดู “นกในอากาศ” และ “ดอกไม้ที่ทุ่งนา” ช่วยให้เราเห็นถึงความห่วงใยของพระเจ้าและลดความวิตกกังวลลง (มธ.6:25-30) ในพระคัมภีร์ การสังเกตธรรมชาติเป็นการฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณ speedtest 3bb

นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเหตุใดธรรมชาติจึงมีอิทธิพลต่อเราในเชิงบวก อาจเป็นไปได้ว่า การสังเกตธรรมชาติทำให้เราเห็นเสี้ยวหนึ่งของพระเจ้า องค์พระผู้สร้างและผู้ที่สังเกตดูเรา หนักแต่ยังมีหวัง

เนื่องจากธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้า และในทางกลับกันด้วย
คุณคิดว่าจะมองเห็นพระเจ้าผ่านธรรมชาติได้อย่างไร คุณจะใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อสังเกตดูการเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าผ่านสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้อย่างไร

พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก สายน้ำ และเสียงนกร้อง ข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์ในวันนี้