ผู้ให้อย่างลับๆ

ผู้ให้อย่างลับๆ
ผู้ให้อย่างลับๆ
อ่าน: มัทธิว 6:1-4 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศาวดาร 13-14; ยอห์น 12:1-26
จง​ระวัง อย่า​กระทำ​ศาสนกิจ​เพื่อ​อวด​คน​อื่น [ มัทธิว 6:1 ]

ผู้ให้อย่างลับๆ สำหรับคริสโตเฟอร์ผู้เป็นทหารผ่านศึกที่พิการทางร่างกายนั้น กิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น ใช้เวลามากขึ้น และสร้างความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นเขาก็ยังทำสุดกำลังเพื่อปรนนิบัติภรรยาและลูก คนที่ผ่านไปมาจะเห็นเขาใช้รถเข็นตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านทุกสัปดาห์

วันหนึ่งคริสโตเฟอร์ได้รับจดหมายและรถตัดหญ้าแบบขับขี่ราคาแพงจากผู้บริจาคที่ไม่ระบุนาม ความอิ่มเอมใจของผู้ให้อย่างลับๆนี้มาจากการได้ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน

พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าการให้ทั้งสิ้นของเราต้องเป็นความลับ ผู้ให้อย่างลับๆ แต่พระองค์ทรงเตือนให้สำรวจแรงจูงใจเมื่อเราให้ออกไป (มธ.6:1) พระองค์ตรัสอีกว่า “เมื่อ​ท่าน​ทำ​ทาน​อย่า​เป่า​แตร​ข้างหน้า​ท่าน เหมือน​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คดกระทำ​ใน​ธรรม​ศาลา​และ​ตาม​ถนน เพื่อให้​คน​สรรเสริญ”

(ข้อ 2) ในขณะที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นผู้ให้ด้วยใจกว้างขวาง พระองค์ก็หนุนใจให้เราหลีกเลี่ยงการทำดีต่อหน้าผู้อื่นเพราะหวังจะได้รับเกียรติหรือการยอมรับเป็นพิเศษ (ข้อ 3) มานาประจำวัน

เมื่อเราตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้า เราจะเป็นผู้ให้อย่างลับๆที่ไม่ต้องยกย่องตัวเองหรือรับคำชื่นชมจากผู้อื่น พระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่งและประทานสิ่งดีทั้งสิ้นทรงยินดีที่คน คุ้มค่าหรือคู่ควร

พระเจ้าทรงช่วยคุณผ่านการให้อย่างลับๆของผู้อื่นอย่างไร
คุณจะช่วยใครโดยไม่ออกนามได้ในวันนี้

พระเจ้าผู้ทรงรัก ขอทรงอวยพรที่ข้าพระองค์
จะมีโอกาสได้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว และเสียสละเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์

สนับสนุนโดย : 188BETufabet

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb