ปกปักรักษา

ปกปักรักษา
ปกปักรักษา
อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 31:1-8 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: กันดารวิถี 28-30; มาระโก 8:22-38
ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า [ เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 ]

ขณะที่ผมกำลังจัดระเบียบสวนเพื่อเตรียมปลูกพืชของฤดูใบไม้ผลิ ผมดึงวัชพืชฤดูหนาวกอใหญ่ออก… แล้วกระโดดตัวลอย! งูพิษคอปเปอร์เฮทซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ด้านล่างมือผม ถ้าต่ำกว่านี้อีกนิ้วเดียว ผมอาจพลาดไปจับโดนมันเข้า ผมเห็นลายหลากสีสันของมันทันทีที่ดึงวัชพีชขึ้น ลำตัวส่วนที่เหลือนั้นขดอยู่ในดงวัชพืชระหว่างเท้าของผม

ตอนที่เท้าของผมเหยียบไปบนพื้นห่างออกไปไม่กี่ฟุต ผมขอบคุณพระเจ้าที่ไม่โดนกัด และผมนึกประหลาดใจว่ามีอีกกี่ครั้งที่พระองค์ได้ทรงช่วยผมไว้จากอันตรายที่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้น มานาประจำวัน

พระเจ้าทรงเฝ้าระวังอยู่เหนือคนของพระองค์ โมเสสบอกคนอิสราเอลก่อนพวกเขาจะเข้าไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา “ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” (ฉธบ.31:8) พวกเขามองไม่เห็นพระเจ้า ถึงกระนั้นพระองค์ทรงอยู่กับเขา

บางครั้งความลำบากเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจ แต่เราสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในหลายๆครั้งที่พระเจ้าทรงปกป้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวได้!

พระคัมภีร์ย้ำเตือนเราว่าการจัดเตรียมที่สมบูรณ์ของพระองค์นั้นมีสำหรับประชากรของพระองค์ทุกวัน พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ (มธ.28:20) สงบนิ่งและปลอดภัย

ความจริงจากพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าทรงเฝ้าระวังอยู่เหนือคนของพระองค์ปลอบประโลมคุณอย่างไร คุณจะบอกใครถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ในวันนี้

ความจริงจากพระคัมภีร์
ที่ว่าพระเจ้าทรงเฝ้าระวังอยู่เหนือคนของพระองค์ปลอบประโลมคุณอย่างไร คุณจะบอกใครถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ในวันนี้