ต้นไม้แห่งการรักษา

ต้นไม้แห่งการรักษา
เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ [ ปฐมกาล 3:1 ]

ต้นไม้แห่งการรักษา คุณสามารถซื้อรถสปอร์ตยี่ห้อแม็คลาเรน 720 เอส คันใหม่ได้ในราคา 300,000 ดอลล่าร์ รถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์วี 8 ความแรง 710 แรงม้า ซึ่งเกินความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

คุณอาจอยากลองใช้งานรถคันนี้อย่างเต็มศักยภาพ นักขับรถชาวเวอร์จิเนียคนหนึ่งเรียนรู้ว่า รถแม็คลาเรนของเขา “เร็ว” มากขนาดที่สามารถเคลื่อนจากโชว์รูมหรูไปยังกองขยะได้ในเวลาเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมง! เพราะเพียงวันเดียวหลังจากซื้อรถมาแล้ว เขาขับมันไปชนต้นไม้ (ดีที่เขารอดมาได้)

พระคัมภีร์เริ่มต้นไปเพียงสามบท เราก็ได้เรียนรู้ว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดและต้นไม้ต้นหนึ่งสามารถทำลายสิ่งดีที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างไร อาดัมและเอวากินผลจากต้นไม้ที่พระเจ้าทรงห้าม (ปฐก.3:11) เรื่องราวเพิ่งเริ่มต้น สวรรค์ก็ถูกสาปแช่งเสียแล้ว (ข้อ 14-19) มานาประจำวัน

แต่มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ลบล้างคำสาป ต้นไม้แห่งการรักษา นั่นคือไม้กางเขนที่พระเยซูทรงแบกรับแทนเรา การสิ้นพระชนม์ของพระองค์จ่ายราคาเพื่อเราจะได้มีอนาคตร่วมกับพระองค์ (ฉธบ.21:23; กท.3:13)

ในบทสุดท้ายของพระคัมภีร์เรื่องราววนกลับมาที่จุดเดิม เราอ่านพบว่า “ต้นไม้แห่งชีวิต” เติบโตอยู่ข้าง “แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต” (วว.22:1-2) ยอห์นบรรยายถึงต้นไม้นี้ว่า “สำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย” (ข้อ 2) ท่านยืนยันกับเราว่า “จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป” (ข้อ 3) เรื่องราวของพระเจ้าจบลงด้วยความสุขนิรันดร์ที่เราทุกคนปรารถนา ดีขึ้นเพราะพระเจ้า

วันนี้เราได้มีประสบการณ์จริงว่าพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือบาป
และความตายอย่างไรบ้าง ต้นไม้แห่งการรักษา คุณคิดว่าเราควรตอบสนองอย่างไรที่จะเหมาะสม
กับการเสียสละของพระองค์เพื่อเรา

พระบิดาเจ้าข้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ลืมว่าพระบุตรของพระองค์ต้องจ่ายราคาเท่าใด เพื่อลบล้างคำแช่งสาปในสวนเอเดน ทั้งหมดที่ข้าพระองค์จะพูดได้คือขอบพระคุณ ทั้งหมดที่ข้าพระองค์จะให้พระองค์ได้คือชีวิตของข้าพระองค์