คุ้มค่าหรือคู่ควร

คุ้มค่าหรือคู่ควร
คุ้มค่าหรือคู่ควร
อ่าน: วิวรณ์ 5:6-12 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 2 พงศาวดาร 10-12; ยอห์น 11:30-57
พระ​เมษโปดก​ผู้​ทรง​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว​นั้น เป็น​ผู้​ที่[ทรง]สมควร​ [ วิวรณ์ 5:12 ]

คุ้มค่าหรือคู่ควร เฮเลน โรสแวร์ แพทย์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นมิชชันนารีในคองโกทวีปแอฟริกาถูกพวกกบฏจับขังระหว่างการกบฏซิมบ้าในปี 1964 เธอทุกข์ทรมานสาหัสจากการถูกทุบตีและทำร้าย หลายวันหลังจากนั้นเธอถามตัวเองว่า “นี่คุ้มแล้วหรือ”

ขณะที่เธอเริ่มใคร่ครวญสิ่งที่ต้องสูญเสียจากการติดตามพระเยซู เธอรู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเธอในเรื่องนี้ หลายปีต่อมาเธออธิบายกับผู้สัมภาษณ์รายหนึ่งว่า “เมื่อเจอช่วงเวลาเลวร้ายระหว่างการกบฏและดูเหมือนสิ่งที่ต้องสูญเสียมีมากเกินไป องค์พระผู้เป็นเจ้าดูเหมือนจะตรัสกับฉันว่า คุ้มค่าหรือคู่ควร “เปลี่ยนคำถามเสีย” ไม่ใช่ “นี่คุ้มแล้วหรือ” แต่เป็น “เราคู่ควรหรือไม่” เธอสรุปว่าไม่ว่าเธอจะต้องทนทุกข์มากเท่าไร “คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งคือ ‘ใช่’ พระองค์ทรงสมควร”

โดยพระคุณพระเจ้าที่ทำงานภายในเธอท่ามกลางการทดสอบอันสาหัส เฮ-เลน โรสแวร์ตัดสินใจว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงทนทุกข์จนถึงความตายเพื่อเธอ ทรงสมควรแก่การติดตามไม่ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอะไร ถ้อยคำที่เธอบอกว่า “พระองค์ทรงสมควร” เป็นเสียงที่สะท้อนถึงเสียงร้องของผู้ที่รายล้อมพระบัลลังก์ของพระเยซูในพระธรรมวิวรณ์ซึ่ง “ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า ‘พระ​เมษโปดก​ผู้​ทรง​ถูก​ปลง​พระ​ชนม์​แล้ว​นั้น เป็น​ผู้​ที่​สมควร​ได้รับ​ฤทธิ์​เดช ทรัพย์​สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ ​พระ​สิริ และ​คำ​สดุดี’” (5:12) มานาประจำวัน

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทนทุกข์ หลั่งพระโลหิตและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ยอมสละพระองค์เองเพื่อให้เรารับชีวิตและความหวังนิรันดร์โดยไม่เสียอะไรทั้งสิ้นที่พระองค์ยอมสละนั้นสมควรกับการที่เราจะมอบถวายทั้งสิ้นของเรา พระองค์ทรงสมควร! สายรุ้งทรงกลด

การสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่
กว่าทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญอย่างไร วันนี้คุณจะบอกพระองค์อย่างไรว่าพระองค์ทรงสมควร

พระองค์ทรงสมควรแก่การนมัสการเสมอ พระเยซูเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตวันนี้ในการทรงสถิตและด้วยใจที่ขอบพระคุณ

สนับสนุนโดย : 188BETufabet

เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ต : speedtest 3bb