กิจกรรมภาระหนัก

กิจกรรมภาระหนัก
กิจกรรมภาระหนัก
อ่าน: เลวีนิติ 19:32-34 | อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 27-29; ลูกา 13:1-22
เจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเอง เพราะว่า เจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิน อียิปต์ [ เลวีนิติ 19:34 ]

คาเร็นเป็นครูมัธยมที่คิดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น ใน“กิจกรรมภาระหนัก” นักเรียนเขียนภาระในใจที่แบกรับอยู่ ทุกคนจะได้ฟังโดยไม่ระบุชื่อผู้เขียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความลำบากของคนอื่น หลายอย่างที่ได้ฟังมีการตอบสนองด้วยน้ำตาจากเพื่อนๆ ห้องเรียนเต็มไปด้วยความรู้สึกของการให้เกียรติกันอย่างแท้จริงระหว่างวัยรุ่น ตอนนี้พวกเขารู้สึกเห็นใจกันมากขึ้น

ตลอดเวลาในพระคัมภีร์ พระเจ้าเตือนคนของพระองค์ให้ปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติและความเห็นอกเห็นใจ (รม.12:15) ประวัติศาสตร์อิสราเอลช่วงแรกในหนังสือเลวีนิติ พระเจ้าสอนคนอิสราเอลให้มีความเห็นใจ โดยเฉพาะกับคนต่างชาติ พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเอง” เพราะพวกเขาเองก็เคยเป็นคนต่างด้าวในอียิปต์และรู้ซึ้งถึงความลำบากนั้น (ลนต.19:34) มานาประจำวัน

บางครั้งภาระที่แบกอยู่ทำให้เรารู้สึกเหมือนคนต่างชาติ คือโดดเดี่ยวและถูกเข้าใจผิด แม้แต่ในหมู่เพื่อน เราคงไม่มีประสบการณ์เหมือนกับชาวอิสราเอลที่ทำกับคนต่างชาติท่ามกลางพวกเขา แต่เราสามารถปฏิบัติต่อผู้ที่พระเจ้านำเข้ามาสู่เส้นทางเดินของเราด้วยการให้เกียรติและเข้าใจเขาเหมือนที่เราอยากได้ ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนมัธยมสมัยนี้ ชาวอิสราเอล หรือใครก็ตาม เราถวายเกียรติกับพระเจ้าเมื่อเราทำเช่นนั้น รับใช้ผู้ต่ำต้อย

ใครที่อยู่รอบข้างคุณที่อาจต้องการความเห็นใจ
ในภาระที่เขาแบกรับอยู่ คุณจะ “รักเขาทั้งหลายเหมือนรักตนเอง” ได้อย่างไร

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรู้ภาระหนักในใจของข้าพระองค์และพระองค์ทรงเมตตายกมันออกเมื่อ
ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์มอบความห่วงใยและความเมตตาให้กับผู้อื่น

สนับสนุนโดย : speedtest 3bbเช็คพัสดุ